Duurzaamheid

Ster Boomverzorging heeft het doel om eind 2022 volledig klimaat en CO2 neutraal te opereren.

De stappen die er op dit moment genomen zijn:

  • Het volledig elektrisch uitvoeren van al ons dagelijkse materieel: kettingzagen (bomen zagen tot 70 cm diameter), bosmaaiers en bladblazers.
  • Voor alle uitgestoten CO2 wordt gecompenseerd met behulp van het stimuleren van aanplant in samenwerking met TreesForAll®. Hierbij kunnen wij gecertificeerd en aantoonbaar maken dat onze CO2 gecompenseerd is.  
  • Alleen gebruik maken van machines die of aan de hoogste emissienormen voor hun klasse voldoen of draaien op HVO brandstoffen waardoor de NOx uitstoot tot een minimum is gereduceerd.

Als één van de eerste van Nederland gebruiken wij als primaire zaag de Stihl MSA 300 (C-O). Hierdoor kunnen wij zonder verstoring van de omgeving en volledig emissievrij bomen onderhouden en kappen!

De vervolgstappen voor een klimaat neutraal bedrijf: 

  • Het verkrijgen van een certificaat op de CO2-Prestatieladder 
  • Voor zo ver mogelijk elektrificeren van ons gereedschap (en ook met groene stroom laden)
  • Alleen nog voertuigen gebruiken die elektrisch zijn of aan de hoogste emissienormen voor hun klasse voldoen
  • Waar mogelijk gebruik maken van HVO brandstoffen (TRAXX HVO100, EN590 en EN15940)

Op dit moment is het nog nodig om de inkoop van uitstootcompensatie toe te passen om emissie neutraal te zijn. Dit heeft te maken met de machines die op dit moment elektrisch nog niet voldoende vermogen kunnen leveren. Wanneer deze machines beschikbaar zijn zullen wij zo snel mogelijk overstappen. Naar onze verwachting moet het mogelijk zijn om tussen 2023-2026 ons volledige machinepark elektrisch en met duurzame energie geladen uit te voeren.

Doel eind 2022:
CO2 compensatie – CO2 uitstoot = CO2 neutraal

Doel 2026:
Volledig duurzaam + Aanplant bomen = klimaat positief

Wij zetten ons actief in om de doelstellingen van het Parijs Akkoord zo snel mogelijk te halen en streven naar een positieve CO2 voetafdruk!